โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF 9.9 MW.
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะเชื้อเพลิง RDF จากประเทศเยอรมัน
จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้านครหลวง ที่แรงดันไฟฟ้า 24KV
เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD : Commercial Operation Date) เมื่อ 30 มิถุนายน 2560