14 มกราคม 2566

กลุ่มบริษัทอีอีพีร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เล่นเกมส์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับเด็กๆตามโรงเรียนและชุมชนตามหมู่บ้านพร้อมแจกเสื้อยืดสีสวยลวดลายรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2566 ทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร (PR&CSR) ของกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมกับเล่นเกมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะครัวเรือนอย่างง่ายตามสไตล์อีอีพี คือก่อนจะทิ้งขยะ ให้ทุกบ้านแยกถุงขยะเปียกประเภทเศษอาหาร ออก จากถุงขยะแห้งที่สามารถนำไปคัดแยกเป็นขยะประเภทรีไซเคิลขายได้เสียก่อน และยังให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ในภาพคือการให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน ในโรงเรียนคลองใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยแจกเสื้อยืดสีสวยลวดลายน่ารักสื่อถึงการแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นของรางวัลในการร่วมเล่นเกมส์รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งอีกด้วย

30 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริษัทอีอีพี มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลแพรกษาใหม่คัพ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ นายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลแพรกษาใหม่คัพ ประจำปี 2566 จำนวน 150,000 บาท ให้กับชมรมฟุตบอลแพรกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลแพรกษาใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายธนสันต์ วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ เป็นผู้รับมอบ

25 พฤศจิกายน 2565

อีอีพีใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมคลองสวยน้ำใส เก็บผักตบชวาและขุดลอกคลอง 5 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่และตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ได้จัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อทำกิจกรรมขุดลอกและกำจัดผักตบชวาในคลองสาธารณะ 5 สาย รอบพื้นที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่และตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ประกอบด้วย คลองไฟลุย คลองบางเมือง คลองเล้าหมู คลองทับนาง และคลองเสือเปีย เนื่องจากในลำคลองทั้ง 5 สาย มีผักตบชวาและดินเลนขวางทางน้ำไหลอยู่เป็นประจำ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมริมตลิ่งในช่วงฤดูฝนและทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ชุมชน

11 ตุลาคม 2565

ตัวแทน EEP Group มอบเงินสนับสนุนสลากกาชาด

เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายเอกรัฐ ปฏิวัติ รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด (SRE) เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด มอบเงินจำนวน 20,000 บาท โดยจำแนกเป็น บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จำนวน 10,000 บาท และบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด จำนวน 10,000 บาท ให้กับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จ.สมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนสลากกาชาดการกุศลของเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ประจำปี 2565

05 ตุลาคม 2565

EEP สนับสนุนงบประมาณประกวด หนุ่ม-สาว รับบัว ประจำปี 2565 ให้กับเทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ

วันนี้ที่ห้องอบรมชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ นายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการได้สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาวรับบัว ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับเทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีนายณัชชุกร นิบุญธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลบางพลี เป็นผู้รับมอบ

10 กันยายน 2565

ด้วยความห่วงใยจากใจอีอีพี บริษัทอีอีพีห่วงใยเพื่อนบ้านรอบพื้นที่ตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก นำเครื่องเติมอ๊อกซิเจนไปติดตั้งในคลองทับนางและนำยารักษาโรคน้ำกัดเท้าไปแจกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ตัวแทนบริษัทอีอีพีลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 23 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณริมคลองทับนาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักเมื่อหลายวันก่อน โดยบริษัทอีอีพีได้นำเครื่องเติมอ๊อกซิเจนไปติดตั้งเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของน้ำในคลองทับนางและนำยารักษาโรคน้ำกัดเท้าเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านด้วย

30 พฤษภาคม 2565

อีอีพี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ผู้แทนคณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

16 พฤษภาคม 2565

อีอีพี ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพลีใหญ่พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสา และทีม CSR ของกลุ่มบริษัท EEP ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพที่สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท EEP เพื่อมอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ชุมชนรัศมีรอบโรงไฟฟ้า ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

28 เมษายน 2565

บริษัทอีอีพี มอบโต๊ะสแตนเลสให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา (ปลาร้าคุณย่า)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.45น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ มอบโต๊ะสแตนเลสแบบ 2 ชั้น จำนวน 4 ตัว ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา (ปลาร้าคุณย่า) โดยมีประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา (ปลาร้าคุณย่า) ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำใช้ประโยชน์ในการผลิตปลาร้าอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

28 เมษายน 2565

บริษัทอีอีพี มอบถุงยังชีพและชุดตรวจโควิด-19 (ATK) ให้กับศูนย์พักคอยไมลอทท์ ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.45น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และชุดตรวจโควิด-19 (ATK) จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้า-ออกศูนย์พักคอยไมลอทท์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพลีใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

28 เมษายน 2565

บริษัทอีอีพี มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชมรมแพรกษาใหม่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.45น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2565 จำนวน 150,000 บาท ให้กับชมรมฟุตบอลแพรกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับเยาวชนในตำบลแพรกษาใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายธนสันต์ วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ เป็นผู้รับมอบ

28 เมษายน 2565

บริษัทอีอีพี มอบศาลาอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ส่วนควบให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30น. ที่สถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์พื้นปูหญ้าเทียมเต็มพื้นที่ จำนวน 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์ส่วนควบ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าขาวแบบพับ จำนวน 4 ตัว เก้าอี้พลาสติกสีขาว แบบมีพนักพิง จำนวน 30 ตัว และพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว ติดเพดาน จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมี พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางปู พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนงานข้าราชการตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

21 เมษายน 2565

อีอีพีมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านกล่อมพิรุณ ตำบลแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่หมู่บ้านกล่อมพิรุณ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ตัวแทนจากบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนกล่อมพิรุณ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

08 เมษายน 2565

อีอีพี มอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลแพรกษา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ตัวแทนจากบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้มอบสิ่งของให้แก่โครงการแพรกษาร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแพรกษาร่วมรับมอบ

12 พฤศจิกายน 2564

บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด มอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่วัดกำแพงแก้ว ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ตัวแทนบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด หรือ ECW พร้อมด้วยนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้นำถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่ 5 ต.มหาพราหมณ์ และที่วัดธรรมจักร เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ 1-3 จำนวน 400 ชุด

03 พฤศจิกายน 2564

บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) มอบชุดอาหารแห้งปันน้ำใจให้ชาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประธานบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัดหรือ ECW พร้อมด้วยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท ECW ร่วมกันนำชุดยังชีพ จำนวน 1,100 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร 1,100 ถุง น้ำดื่ม 2,200 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5,500 ห่อ ผักกาดดอง 3,300 กระป๋อง ปลากระป๋อง 3,300 กระป๋อง มอบผ่านนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้กับประชาชน ชาวตำบลมหาพราหมณ์และตำบลบ้านป้อม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ โดยก่อนหน้านี้นายอบีนาช มาจี้ ในนามกลุ่มบริษัท EEP ได้เคยนำชุดยังชีพจำนวน 1,000 ชุด มามอบผ่าน อบจ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งต่อไปถึงชาวอำเภอบางบาลที่ประสบภัยน้ำท่วมมาครั้งหนึ่งแล้ว รวมความช่วยเหลือทั้ง 2 ครั้ง ที่กลุ่มบริษัท EEP นำมามอบเป็น ข้าวสาร 2,100 ถุง น้ำดื่ม 4,200 ขวด ปลากระป๋อง 6,300 กระป๋อง ผักกาดดองกระป๋อง 6,300 กระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10,500 ห่อ

06 ตุลาคม 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพีและบริษัทอีซีดับบลิวมอบชุดอาหารยังชีพช่วยชาวบางบาล อยุธยาที่ประสพภัยน้ำท่วม

เมื่อวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทเอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) ได้ทำการมอบชุดยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูปและน้ำดื่ม จำนวนรวม 1,000 ชุด ผ่านนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบต่อประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังประสพภัยจากภาวะน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้

04 ตุลาคม 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพีเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานราชการ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพีกรุ๊ป (EEP Group) นำโดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ และนายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ ส่งมอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน ที่นำไปซ่อมบำรุงและถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ในราชการ โดยมี พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู พ.ต.ท.จีรวัช รุ่งกลิ่น รอง ผกก.ป.สภ.บางปู พ.ต.ท.จำลักษณ์ สุวรรณพรหม สวป.สภ.บางปู และ พ.ต.ท.พิชญพงษ์ ศรีทา สวป.สภ.บางปู ร่วมรับมอบ

23 สิงหาคม 2564

EEP Group มอบเตียงเหล็กให้แก่ศูนย์พักคอยอบต.ศีรษะจรเข้น้อย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพีกรุ๊ป (EEP Group) ได้มอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายบริหารส่งมอบเตียงเหล็ก จำนวน 30 เตียง ให้แก่ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย (Community Isolation) ตั้งอยู่ที่ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายวุฒิพันธุ์ คงทิม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย นายสมพร เอี่ยมสอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย และนางศศิธร พิมพ์ชายน้อย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ

09 สิงหาคม 2564

EEP Group ส่งต่อน้ำใจ มอบถุงยังชีพให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี กรุ๊ป (EEP Group) ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนครบวงจรแพรกษาใหม่ นำทีมโดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง และผู้ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน เป็นต้น โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ

06 สิงหาคม 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพี ส่งมอบเตียงเหล็กให้แก่หน่วยงานราชการ รวม 4 แห่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือกลุ่มบริษัทอีอีพี (EEP Group) ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรแพรกษาใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบเตียงเหล็ก จำนวน 140 เตียง ให้แก่หน่วยงานราชการ รวม 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 50 เตียง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 30 เตียง) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 40 เตียง) และเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 20 เตียง) สำหรับติดตั้งในศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมีผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า และนายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับมอบ

03 สิงหาคม 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพี มอบถุงยังชีพให้แก่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ส่งต่อชาวบ้านเป็นแรงใจสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จำกัด หรือกลุ่มบริษัทอีอีพี (EEP Group) ศูนย์บริหารกำจัดขยะชุมชนอย่างครบวงจรแพรกษาใหม่ นำทีมโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด มอบแก่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤติของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ และคณะฝ่ายปกครองตำบลแพรกษาใหม่ ประกอบด้วย นายธนสันต์ วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ และคณะผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมรับมอบ

24 มิถุนายน 2564

บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas อบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ โดย “เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Ozone Gas) เป็นเครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อราในอากาศที่อยู่ในพื้นที่ปิด” ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคราชการ

18 มิถุนายน 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพี ส่งมอบรถสายตรวจให้สถานีตำรวจภูธรบางปู สถานีย่อยกล่อมพิรุณ ยืมใช้ในราชการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด โดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ได้ทำพิธีมอบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ Toyota Vigo Champ 3.0 2WD Manual Transmission แบบ 4 ประตู เลขทะเบียน 4 กต 7690 ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารพร้อมไฟไซเรน ให้แก่ พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปู โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ โดยนายณัฐพล บุญริ้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นายบุญธรรม อินทรแย้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ และนายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน

09 มิถุนายน 2564

“กลุ่มบริษัทอีอีพี” มอบถุงยังชีพให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เพื่อให้นำไปแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นางสาวณิชา จันทร์จีน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นางสาวอุมาพร พึ่งสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

24 พฤศจิกายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด สนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 21 เทศบาลตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดย นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท ให้แก่เทศบาลตำบลแพรกษา

21 พฤศจิกายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมสนับสนุน “กองทุนประชารัฐร่วมใจ เกื้อหนุนผู้ยากไร้ สร้างวิถีไทยสามัคคี” และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี โดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท แก่กองทุนประชารัฐร่วมใจ เกื้อหนุนผู้ยากไร้ สร้างวิถีไทยสามัคคี และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ยามเย็นชมบาว Season 3” เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ตามนโยบายอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร กองทุนฯนี้ก่อตั้งโดยกำนันพิทยา จันทร์จีน ประธานกองทุนฯ และ นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ในฐานะที่ปรึกษากองทุนฯ มีจิตอาสาร่วมเป็นคณะกรรมการ สำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยติดเตียงในเขตการปกครองของตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

07 ตุลาคม 2563

อีอีพี จัดพิธีเปิดโครงการขุดลอกผักตบชวาคลองเล้าหมู-คลองบางเมือง

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและส่งมอบโครงการขุดลอกผักตบชวาคลองเล้าหมู-คลองบางเมือง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ สะพานข้ามคลองบางเมือง ตรงข้ามโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ และนายฉะโอด รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ร่วมรับมอบโครงการ โดยโครงการขุดลอกผักตบชวาคลองเล้าหมู-คลองบางเมือง บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ คือ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกผักตบชวาออกจากลำคลองทั้งสองสาย เพื่อให้กระแสน้ำในคลองเกิดการไหลเวียน และใช้ EM ในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ EEP มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เรามีความยินดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลแหล่งน้ำลำคลองในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งของศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่น่าชื่นชมต่อไป

11 กันยายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแก่เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการขยะในชุมชนตามหลัก 7Rs ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการจัดขึ้น โดย เทศบาลตำบลบางเมือง ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง ต.บางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ มีประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางเมืองเป็นผู้เข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลรวมถึงความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนให้สะอาด ปราศจากขยะตกค้าง และมีทัศนียภาพที่ดีต่อไป

16 สิงหาคม 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ พบปะประชาชน แบ่งปันความรู้เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดหรือ อีอีพี (EEP) ร่วมกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เพื่อพบปะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ในการลงพื้นที่พบปะ โดยมีการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

13 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่ รพ.บางพลี

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

13 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

15 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่กองสาธารณสุขแพรกษาใหม่

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนละแวกใกล้เคียงบริษัท

21 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่ รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนละแวกใกล้เคียงบริษัท

05 พฤษภาคม 2563

มอบสี เพิ่มพลังต้านภัยโควิด-19 ในรั้วโรงเรียน

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19นั้น สถานศึกษาหลาย ๆ แห่ง ต่างเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาใหม่ ดังนั้นการจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีภายในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

07 พฤษภาคม 2563

มอบสี เพิ่มพลังสร้างสรรค์ ในรั้วโรงเรียน

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กและเยาวชน หากบ้านหลังนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ก็จะเป็นแรงพลังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ก่อเกิดพลังคิดที่สร้างสรรค์สู่สังคมต่อไป

18 พฤษภาคม 2563

ปันสุข ปันน้ำ(ใจ)สู่ชุมชน

แม้ว่าสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะบรรเทาลง แต่น้ำใจของคนไทยก็ยังคงเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง ผ่านตู้ปันสุข ตู้แห่งการแบ่งปันสิ่งของ อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งต่อน้ำใจให้แก่คนในชุมชน

27 พฤษภาคม 2563

ถนนสะอาดคู่ชุมชน

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ถนนสะอาดคู่ชุมชน” เพื่อร่วมกันล้างทำความสะอาดถนน บริเวณเส้นทางหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถึงบริเวณถนนหน้าทางขึ้นลานเทขยะ ทั้งนี้เพื่อการรักษาความสะอาด ลดปัญหาฝุ่นละออง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อการดูแลรักษาให้ถนนสะอาดคู่ชุมชนตลอดไป