16 สิงหาคม 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ พบปะประชาชน แบ่งปันความรู้เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดหรือ อีอีพี (EEP) ร่วมกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เพื่อพบปะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ในการลงพื้นที่พบปะ โดยมีการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

กิจกรรมในงานประกอบด้วย บริการทำหมันสุนัข บริการตัดแว่นผู้สูงอายุ บริการตัดผมฟรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ และกิจกรรมในงานอื่นๆ อีกมากมาย โดยออกให้บริการเป็นเวลา 3 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาโพธิ์ทอง วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาโดม วัดใหม่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาโดม วัดคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการและนำน้ำยา EM ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปแจกแห่งละ 100 ขวด พร้อมเจลแฮลกอฮอล์ล้างมือ แห่งละ 50 หลอด รวมเป็นนำยา EM ไปแจกทั้งสิ้น 300 ขวด เจลแฮลกอฮอล์ล้างมือ 150 หลอด ซึ่งประชาชนที่มาชมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำยา EM มีคุณสมบัติช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม และยังช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ห้องน้ำ โถส้วม จากท่อน้ำทิ้ง ฯลฯ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่บริษัทได้ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยา EM โดยใช้วัตถุดิบจากเศษผัก ผลไม้ ซึ่งประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปผลิตน้ำยา EM ใช้เองในครัวเรือน