27 พฤษภาคม 2563

ถนนสะอาดคู่ชุมชน

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ถนนสะอาดคู่ชุมชน” เพื่อร่วมกันล้างทำความสะอาดถนน บริเวณเส้นทางหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถึงบริเวณถนนหน้าทางขึ้นลานเทขยะ ทั้งนี้เพื่อการรักษาความสะอาด ลดปัญหาฝุ่นละออง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อการดูแลรักษาให้ถนนสะอาดคู่ชุมชนตลอดไป