21 พฤศจิกายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมสนับสนุน “กองทุนประชารัฐร่วมใจ เกื้อหนุนผู้ยากไร้ สร้างวิถีไทยสามัคคี” และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี โดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท แก่กองทุนประชารัฐร่วมใจ เกื้อหนุนผู้ยากไร้ สร้างวิถีไทยสามัคคี และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ยามเย็นชมบาว Season 3” เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ตามนโยบายอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร กองทุนฯนี้ก่อตั้งโดยกำนันพิทยา จันทร์จีน ประธานกองทุนฯ และ นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ในฐานะที่ปรึกษากองทุนฯ มีจิตอาสาร่วมเป็นคณะกรรมการ สำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยติดเตียงในเขตการปกครองของตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ