24 พฤศจิกายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด สนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 21 เทศบาลตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดย นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท ให้แก่เทศบาลตำบลแพรกษา

EEP Group SUCCESS Together #Care & Accountability #ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม