24 มิถุนายน 2564

บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas อบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ โดย “เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Ozone Gas) เป็นเครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อราในอากาศที่อยู่ในพื้นที่ปิด” ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคราชการ