06 สิงหาคม 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพี ส่งมอบเตียงเหล็กให้แก่หน่วยงานราชการ รวม 4 แห่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือกลุ่มบริษัทอีอีพี (EEP Group) ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรแพรกษาใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบเตียงเหล็ก จำนวน 140 เตียง ให้แก่หน่วยงานราชการ รวม 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 50 เตียง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 30 เตียง) เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 40 เตียง) และเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 20 เตียง) สำหรับติดตั้งในศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมีผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า และนายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับมอบ

กลุ่มบริษัทอีอีพีตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ จนทำให้มีจำนวนยอดผู้ติดเชิ้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสนับสนุนทั้งเตียงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในศูนย์พักคอยรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพราะกลุ่มบริษัทอีอีพี คือ มิตรของชุมชนสมุทรปราการ

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่ Line : @eep_thailand Facebook : eepgroupcompany Website : www.easternenergyplus.com