18 พฤษภาคม 2563

ปันสุข ปันน้ำ(ใจ)สู่ชุมชน

แม้ว่าสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะบรรเทาลง แต่น้ำใจของคนไทยก็ยังคงเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง ผ่านตู้ปันสุข ตู้แห่งการแบ่งปันสิ่งของ อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งต่อน้ำใจให้แก่คนในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนพนักงานบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดและบริษัทในเครือ ได้ร่วมแบ่งปันน้ำดื่มผ่านตู้ปันสุข ที่ตั้งโดยเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนน้ำใจการแบ่งปันของกลุ่มพนักงานบริษัทฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชนและสังคมของเรา

มาร่วมแบ่งปัน สู่ตู้ปันสุขได้ที่ ด้านหน้าอาคารที่ทำการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ น้ำใจที่มีให้กัน...มีคุณค่าเหนือคำบรรยาย