23 สิงหาคม 2564

EEP Group มอบเตียงเหล็กให้แก่ศูนย์พักคอยอบต.ศีรษะจรเข้น้อย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพีกรุ๊ป (EEP Group) ได้มอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายบริหารส่งมอบเตียงเหล็ก จำนวน 30 เตียง ให้แก่ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย (Community Isolation) ตั้งอยู่ที่ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายวุฒิพันธุ์ คงทิม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย นายสมพร เอี่ยมสอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย และนางศศิธร พิมพ์ชายน้อย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ