12 พฤศจิกายน 2564

บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด มอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่วัดกำแพงแก้ว ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ตัวแทนบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด หรือ ECW พร้อมด้วยนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้นำถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่ 5 ต.มหาพราหมณ์ และที่วัดธรรมจักร เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ 1-3 จำนวน 400 ชุด