07 พฤษภาคม 2563

มอบสี เพิ่มพลังสร้างสรรค์ ในรั้วโรงเรียน

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กและเยาวชน หากบ้านหลังนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ก็จะเป็นแรงพลังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ก่อเกิดพลังคิดที่สร้างสรรค์สู่สังคมต่อไป

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “มอบสี เพิ่มพลังสร้างสรรค์ ในรั้วโรงเรียน” โดยมอบสีทาอาคาร จำนวน 10 แกลลอน ให้แก่โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทัศนียภาพในสถานศึกษาต่อไป

เปิดภาคเรียนใหม่นี้ ทั้งนักเรียนและคุณครูเต็มอิ่มด้วยความสุข และสุขอนามัยที่ดีอย่างแน่นอน