21 เมษายน 2565

อีอีพีมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านกล่อมพิรุณ ตำบลแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่หมู่บ้านกล่อมพิรุณ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ตัวแทนจากบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนกล่อมพิรุณ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป