28 เมษายน 2565

บริษัทอีอีพี มอบศาลาอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ส่วนควบให้กับสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30น. ที่สถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์พื้นปูหญ้าเทียมเต็มพื้นที่ จำนวน 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์ส่วนควบ ประกอบด้วย โต๊ะหน้าขาวแบบพับ จำนวน 4 ตัว เก้าอี้พลาสติกสีขาว แบบมีพนักพิง จำนวน 30 ตัว และพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว ติดเพดาน จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมี พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางปู พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนงานข้าราชการตำรวจ เป็นผู้รับมอบ