28 เมษายน 2565

บริษัทอีอีพี มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชมรมแพรกษาใหม่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.45น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2565 จำนวน 150,000 บาท ให้กับชมรมฟุตบอลแพรกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับเยาวชนในตำบลแพรกษาใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายธนสันต์ วสันต์ กำนันตำบลแพรกษาใหม่ เป็นผู้รับมอบ