28 เมษายน 2565

บริษัทอีอีพี มอบถุงยังชีพและชุดตรวจโควิด-19 (ATK) ให้กับศูนย์พักคอยไมลอทท์ ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.45น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และชุดตรวจโควิด-19 (ATK) จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้า-ออกศูนย์พักคอยไมลอทท์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพลีใหญ่ เป็นผู้รับมอบ