28 เมษายน 2565

บริษัทอีอีพี มอบโต๊ะสแตนเลสให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา (ปลาร้าคุณย่า)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.45น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ มอบโต๊ะสแตนเลสแบบ 2 ชั้น จำนวน 4 ตัว ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา (ปลาร้าคุณย่า) โดยมีประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา (ปลาร้าคุณย่า) ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำใช้ประโยชน์ในการผลิตปลาร้าอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)