16 พฤษภาคม 2565

อีอีพี ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพลีใหญ่พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสา และทีม CSR ของกลุ่มบริษัท EEP ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพที่สนับสนุนโดยกลุ่มบริษัท EEP เพื่อมอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ชุมชนรัศมีรอบโรงไฟฟ้า ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ