05 พฤษภาคม 2563

มอบสี เพิ่มพลังต้านภัยโควิด-19 ในรั้วโรงเรียน

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19นั้น สถานศึกษาหลาย ๆ แห่ง ต่างเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาใหม่ ดังนั้นการจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีภายในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “มอบสี เพิ่มพลังต้านภัยโควิด-19 ในรั้วโรงเรียน” โดยมอบสีน้ำมัน สำหรับทาเหล็ก จำนวน 2 กระป๋อง และสีทาบ้านภายนอก จำนวน 2 ถัง ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อนำไปตกแต่งขาโต๊ะอ่างล้างมือต้านไวรัสโควิด-19 สำหรับนักเรียน และนำสีไปปรับปรุงกระถางต้นไม้ เพื่อเพิ่มความสวยงามของภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน