30 พฤษภาคม 2565

อีอีพี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ผู้แทนคณะทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นาชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ในกิจกรรมจิตอาสาฯ ประกอบด้วยจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ และทุกภาคส่วนต่างๆ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณ ปากซอยทางเข้าบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแพรกษา