10 กันยายน 2565

ด้วยความห่วงใยจากใจอีอีพี บริษัทอีอีพีห่วงใยเพื่อนบ้านรอบพื้นที่ตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนัก นำเครื่องเติมอ๊อกซิเจนไปติดตั้งในคลองทับนางและนำยารักษาโรคน้ำกัดเท้าไปแจกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ตัวแทนบริษัทอีอีพีลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 23 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณริมคลองทับนาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักเมื่อหลายวันก่อน โดยบริษัทอีอีพีได้นำเครื่องเติมอ๊อกซิเจนไปติดตั้งเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของน้ำในคลองทับนางและนำยารักษาโรคน้ำกัดเท้าเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านด้วย

อีอีพีขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและสังคมสมุทรปราการ