05 ตุลาคม 2565

EEP สนับสนุนงบประมาณประกวด หนุ่ม-สาว รับบัว ประจำปี 2565 ให้กับเทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ

วันนี้ที่ห้องอบรมชั้น 1 อาคารสำนักงานบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ นายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการได้สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาวรับบัว ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับเทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีนายณัชชุกร นิบุญธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลบางพลี เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมการประกวดหนุ่ม-สาวรับบัว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดมายาวนานของคนชาวอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ