13 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่ รพ.บางพลี

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ส่งมอบ หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) จำนวน 100 ชิ้นให้แก่ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ อีกทั้งขอส่งมอบกำลังใจไปยังคนไทยทุกคน เพื่อเราจะร่วมกันต่อสู้ผ่านวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด -19 นี้ไปด้วยกัน