15 ตุลาคม 2564

พนักงานกลุ่มบริษัท EEP รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำรถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกแบบเคลื่อนที่หรือรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ซอยขจรวิทย์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัท EEP ก็ได้จัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการภายใน ด้วยอุปกรณ์ตรวจ ATK (Antigen Test Kits) เป็นประจำทุกสัปดาห์ต่อเนื่องมาโดยตลอด

08 ตุลาคม 2564

บ่อขยะอีอีพีทดลองนำเทคนิคควบคุมกลิ่นแบบเติมอากาศมาใช้ในการฝังกลบ

ศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร บริษัทอีอีพี สำนักงานแพรกษาใหม่ เร่งหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมกลิ่นจากบ่อฝังกลบขยะได้มากยิ่งขึ้น วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. จะรื้อส่วนหนึ่งของลานเทขยะเพื่อทดลองใช้เทคนิคการควบคุมกลิ่นแบบกึ่งเติมอากาศ (Semi Aerobic Landfill) ซึ่งตามช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีกลิ่นขยะที่เกิดจากการรื้อลานเทขยะฟุ้งกระจายสู่ชุมชน บริษัทฯ ส่งหนังสือแจ้งเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมกับแจ้งต่อชุมชนให้ทราบโดยทั่วกัน

17 กันยายน 2564

พนักงานอีอีพีกรุ๊ปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 พร้อมเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ประกอบด้วย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด และ บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด จัดให้พนักงานทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 จากการจัดสรรของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอีอีพียังมีมาตรการ Bubble and Seal เป็นแนวทางให้พนักงานใช้ปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันโรคภายในพื้นที่ทำการของบริษัท อีกทั้งยังเข้มงวดให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง (Social Distancing) และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดวางไว้ตามจุดต่างๆทั่วพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถล้างมือได้ทุกครั้งที่มีการสัมผัส

30 มิถุนายน 2564

EEP ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นำพนักงานทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อเร็วๆนี้

กลุ่มบริษัท EEP ประกอบด้วย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด และบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด นำพนักงานทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ที่รัฐบาลจัดหาให้เป็นเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงเข้มงวดให้พนักงานปฏิบัติตนตามข้อแนะนำ ควบคุมการแพร่ระบาดด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง (Social Distancing) และล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่และแอลกอฮอล์ ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีพนักงานของบริษัทฯติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่รายเดียว

25 พฤษภาคม 2564

กลุ่มบริษัท EEP ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas ให้แก่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) คณะผู้บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทในเครือ นำโดย นายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas อบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ

05 พฤษภาคม 2564

มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปลอดภัยในที่ทำงาน

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 กำลังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่จำนวนผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในสถานที่ทำงานที่มีพนักงานติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (ไวรัสโควิด-19) ในสถานที่ทำงานจึงเน้นการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดการนำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่

28 เมษายน 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพีมอบชุดอาหารแห้งและน้ำดื่มให้แก่พนักงานที่พักอาศัยในบ้านพักพนักงาน ขอความร่วมมืองดเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของไวรัสโควิด-19 ทั้งในเขตจังหวัดสมุทรปราการและพื้นอื่นๆ ของประเทศไทย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร สำนักงานแพรกษาใหม่ ได้ขอความร่วมมือพนักงานที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักพนักงานงดเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ของบริษัทระหว่างเวลา 20.00 น.-04.00 น. (สองทุ่ม-ตีสี่) ของวันศุกร์ที่ 23 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และงดกิจกรรมทุกชนิดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

23 เมษายน 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพีคุมเข้มพื้นที่ทำงานป้องกันโควิด 19

EEP GROUP ตั้งการ์ดสูงรับมือโควิด-19 ลงทุนซื้อเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน อีโคโนวัตต์ OZONE GAS GENERATOR รุ่น OZG GAS 1000 mg สำหรับอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อรา บริเวณพื้นที่ทำงานของพนักงาน และผู้บริหาร ก่อน และ หลังการเข้าใช้พื้นที่ทุกวัน เป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้ออีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการกวดขันให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย รณรงค์ให้เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลล้างมือ

13 เมษายน 2564

13-15 เมษายน วันสงกรานต์

สงกรานต์ปีนี้ เราปรับเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ✅ สรงน้ำพระ สวมหน้ากาก เลี่ยงการแออัด ✅ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง ✅ การเดินทางข้ามจังหวัด ก่อนเดินทาง ตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัด กิจกรรมที่งดจัด ได้แก่ ❌ การรวมกลุ่มสาดน้ำ ❌ งดจัดคอนเสิร์ต ❌ งดจัดปาร์ตี้โฟม ❌ งดประแป้ง อีอีพีกรุ๊ปขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย และอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยน้าา #อีอีพีกรุ๊ป #สงกรานต์64 #สุขไม่เสี่ยง

09 ธันวาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ และทีมงานบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ และทีมงานบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะครู-นักเรียน และทีมงานบริษัทยูนิคฯ เข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการบริหารจัดการขยะชุมชน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ซึ่งนายถิรฉัตร ฟูเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้และพาคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้น้องๆ นักเรียนยังได้ส่งมอบถุงพลาสติกที่รวบรวมสำหรับโครงการ "ถุงแลกทุน" ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง RDF ส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้เดินทางดูแปลงทดลองปลูกผักสวนครัว-บ่อเลี้ยงปลา โรงคัดแยกขยะชุมชน และโรงผลิตน้ำยา EM ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

08 ธันวาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับคณะชมรมผู้ตรวจสอบพลังงาน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนายถิรฉัตร ฟูเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากชมรมผู้ตรวจสอบพลังงาน ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

10 ธันวาคม 2563

10 ธันวาคม

เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

04 ธันวาคม 2563

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคม บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมห่วงใยสิ่งแวดล้อม ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ EEP ร่วมห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

03 ธันวาคม 2563

“อีอีพีกรุ๊ป” จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับทีมดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 แก่พนักงานประจำศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 มีนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ).จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด และยังเป็นการป้องกันความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ

28 พฤศจิกายน 2563

ค่านิยม EEP (EEP Core Value)

มาร่วมกันสร้างค่านิยม EEP ไปด้วยกัน เพื่อปลุกพลังอันยิ่งใหญ่ให้ EEP SUCCESS Together EEP Group SUCCESS Together

12 ตุลาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะอาจารย์และนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พร้อมกับเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจุดต่างๆ ภายในศูนย์ฯแพรกษาใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวและบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพน้ำและดินภายในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อฝังกลบ ทำให้การศึกษาดูงานครั้งนี้คณะอาจารย์และนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรและนำขยะชุมชนไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขยะเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

23 กันยายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่พนักงานและประชาชน

นายอบินาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ส่งต่อความห่วงใยให้กับพนักงานโดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ และวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่ อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ (UM Tower) กรุงเทพฯ โดยมีการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปของแพทย์ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจวัดสายตา สั้น เอียง ยาว บอดสี และอื่นๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพแก่พนักงานในองค์กรและถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทฯมอบให้พนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์ฯแพรกษาใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ

27 สิงหาคม 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เปิดบ้านให้ความรู้การจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในพื้นที่ต. บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ผู้นำในด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ หลัก 3Rs และการบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะแก่หน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

02 กันยายน 2563

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแพรกษาใหม่

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

26 มิถุนายน 2563

เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ✏️ขยะพลาสติกที่รับบริจาค อาทิ ขวดพลาสติกใส ถุงพลาสติก ถุงก๊อบแก๊บ หรือขยะพลาสติกที่ไม่มีPVC ✏️เริ่ม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

08 พฤษภาคม 2563

เพิ่มมาตรการลดฝุ่น ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมา วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนรอบวิ่งของรถขยะก็มีความถี่มากขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้มีฝุ่นละอองจากถนนฟุ้งกระจาย

20 พฤษภาคม 2563

ควันจากไอน้ำ ปลอดภัยต่อชุมชน

ไอน้ำและควันที่ปล่อยจากปล่องโรงไฟฟ้า มักสร้างความกังวลแก่ผู้พบเห็น ดังนั้น อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส (EEP) จึงมาไขความกังวลแก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร

29 พฤษภาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี