01 กุมภาพันธ์ 2566

อีอีพีส่งทีมช่วยดับไฟไหม้บ่อขยะเอกชนตำบลแพรกษา

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. ล่วงเลยมาจนเข้าสู่วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวลากว่า 20 ชั่วโมงแล้ว เพลิงที่ลุกไหม้บ่อขยะเอกชน ซึ่งมีพิกัดตั้งอยู่ที่หลังร้านฟองเบียร์ ริมถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา ก็ยังไม่ดับสนิท บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการบริหารจัดการบ่อขยะแพรกษาใหม่ ในพื้นที่ซอยขจรวิทย์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และยังมีประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะของตนแล้วสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว

22 ธันวาคม 2565

กลุ่มบริษัทอีอีพีร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ วัดใหญ่บางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด (SRE) บริษัทในเครือของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้โครงการแก้ปัญหาขยะสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของชุมชน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนจากกิจกรรมคัดแยกขยะที่ถูกต้องให้กับประชาชน ครูและนักเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

14 พฤศจิกายน 2565

อีอีพีเข้าค้นซ้ำพื้นที่เพลิงไหม้เชิงภูเขาขยะเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 พบเพิ่มเติมแบตเตอรี่ power bank และวิทยุสื่อสารเก่า นอกเหนือจากที่พบแบตเตอรี่มือถือไปแล้ว ทั้งหมดเป็นต้นเหตุบ่อขยะชุมชนแพรกษาใหม่ติดไฟ

สืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เกิดเหตุการณ์บ่อขยะชุมชนแพรกษาใหม่ติดไฟลุกไหม้เป็นวงแคบ ใช้เวลาดับเพลิงประมาณ 15 นาที ก็สามารถควบคุมสถานการ์เพลิงไหม้ไว้ได้ทั้งหมดนั้น เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ได้เข้าทำการสำรวจขุดค้นบริเวณเชิงลานฝังกลบซึ่งเป็นพื้นที่ขยะติดไฟขนาดประมาณ 4 ตารางเมตรซ้ำอีกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความร้อนจากการที่ขยะลุกไหม้จะไม่คุอยู่ภายใต้พื้นที่ดังกล่าวและอาจเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้ง หากสภาพอากาศมีความร้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการขุดค้นดังกล่าวได้พบหลักฐานเพิ่มเติมเป็นแบตเตอรี่ power bank จำนวน 2 ก้อน และแบตเตอรี่ในวิทยุสื่อสารเก่า จำนวน 1 เครื่องในสภาพเกิดการระเบิด จึงสรุปได้ว่า สาเหตุหลักของการที่ลานฝังกลบขยะชุมชนมักเกิดเหตุการณ์ขยะลุกติดไฟส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการระเบิดติดไฟของอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆที่ทิ้งปะปนมากับขยะชุมชน ซึ่งนำมาเข้าสู่การฝังกลบของบ่อขยะ

12 พฤศจิกายน 2565

แบตเตอรี่มือถือเก่าก่อเหตุบ่อขยะแพรกษาใหม่ติดไฟซ้ำ ทีมผจญเพลิงบริษัทระงับเหตุได้ทันควัน ไม่มีชุมชนใดในพื้นที่ได้รับผลกระทบ

เหตุขยะบนลานฝังกลบเกิดการลุกไหม้เมื่อเวลาประมาณ 03.30 น.ของคืนวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โดยทีมเวรระวังความปลอดภัยของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ได้สังเกตุเห็นเปลวไฟลุกไหม้เป็นหย่อมเล็กๆบนพื้นที่ฝังกลบ จึงได้แจ้งเหตุต่อทีมผจญเพลิงของบริษัท รีบรุดขึ้นไปบนพื้นที่ และได้ประสานแจ้งขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ การดับเพลิงใช้เวลาประมาณ 10 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้

03 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริษัทอีอีพีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้กับพนักงานและชาวชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานขยะแพรกษาใหม่

กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ฟรีให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทอีอีพีทุกคนและชาวชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานขยะแพรกษาใหม่ ด้วยความห่วงใยใส่ใจต่อสุขภาพของชุมชนและพนักงาน

05 ตุลาคม 2565

อีอีพีจัดอบรมหลักสูตร “เครน 4 ผู้” ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทอีอีพี เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน

กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จัดอบรมพนักงานกลุ่มบริษัทอีอีพี หลักสูตร “เครน 4 ผู้” จำนวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุม โดยร่วมกับบริษัท สงวนพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์การทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน การอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

28 กันยายน 2565

EEP Group ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018 แล้ว

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018 ดังกล่าวนี้บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ให้การรับรองระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับ

15 กันยายน 2565

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จำนวน 101 คน รับฟังความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวิทยากรกลุ่มบริษัทอีอีพี เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปบริหารจัดการขยะชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของตน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร และนางสาวฉัตรจงกล คุ้มทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จำนวน 101 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศของสถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสาระที่วิทยากรของกลุ่มบริษัทอีอีพีได้บรรยายให้ผู้รับฟังทั้งหมด มีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร การจัดการขยะตามหลัก 3Rs การแยกขยะตามสไตล์ EEP รวมถึงการนำขยะชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลังการบรรยายเสร็จสิ้นยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย

09 กันยายน 2565

พนักงาน EEP เข้ารับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงอาหาร ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ พนักงานบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จำนวน 50 คน เข้ารับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ภายใต้ “โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และป้องกันโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ Hot Zone จังหวัดสมุทรปราการ” ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

09 กันยายน 2565

พนักงาน EEP ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการส่งเสิรมลดเสี่ยงโรค NCDs ในสถานประกอบการ จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน EEP ทั้ง 6 คน ที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจากได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมลดเสี่ยงโรค NCDs ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพนักงาน EEP กลุ่มนี้ เป็นผู้ที่สามารถลดน้ำหนักตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ พิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 ออฟฟิศ EEP ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

01 กันยายน 2565

EEP ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ 1 กันยายน 2565 นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ ต้อนรับนายศราวุธ กล้วยจำนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะชุมชน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ โดยนายอบีนาช มาจี้ ได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการขยะชุมชนในรูปแบบ Virtual Tour หรือการนำทัวร์ในระบบเสมือนจริงควบคู่กับการบรรยาย

21 สิงหาคม 2565

EEP ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ตัวแทนบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางด้วยหลักการ 3Rs การบริหารจัดการขยะชุมชนที่ปลายทาง และการทำถังขยะเปียกรักษ์โลกหรือ Green Cone ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่และผู้แทนจากภาคประชาชน จำนวน 90 คน โดยกิจกรรมอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทปราการ

18 กรกฎาคม 2565

กลุ่มบริษัท อีอีพี ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO45001:2018 จาก Bureau Veritas แล้ว

นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ประกาศความสำเร็จที่สำคัญของการดำเนินกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรของกลุ่มบริษัทอีอีพี (EEP Group) ว่าตนได้รับรายงานจาก Bureau Veritas เรื่อง การยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์ พลัส จำกัด และบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด ว่าได้ผ่านการตรวจสอบและสามารถให้การรับรองว่าบริษัทมีมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ Bureau Veritas กำลังดำเนินการจัดส่งประกาศเกียรติบัตรมายังกลุ่มบริษัทฯ

09 กรกฎาคม 2565

กลุ่มบริษัท EEP จัดฝึกอบรมทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤติและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ตอบโต้สารเคมี เคลื่อนย้าย และการปฐมพยาบาล) ให้กับพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 พนักงานกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ได้เข้ารับการฝึกอบรมทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤติและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ตอบโต้สารเคมี เคลื่อนย้าย และการปฐมพยาบาล) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูฝึกของบริษัทและได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์เพิ่มเติมในการอบรมจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแพรกษาใหม่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที

08 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าบริษัท R-EEP เริ่มขนานไฟ ( ส่งกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตเข้าเชื่อมต่อแบบคู่ขนาน) เข้าระบบของการไฟฟ้านครหลวงแล้ว

เมื่อเวลา 08.50 น. วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565 นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) ได้เปิดสวิทช์ขนานไฟ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตของบริษัท เข้าเชื่อมต่อแบบคู่ขนานกับระบบของการไฟฟ้านครหลวงเป็นที่เรียบร้อยและราบรื่น หลังจากได้หยุดเดินเครื่องจักรไปประมาณ 1 เดือน เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งทำให้สามารถผลิตกระแสไฟ ที่ระดับ 8 เมกกะวัตต์ภายในเวลา 55 นาทีหลังการขนานไฟดังกล่าว ในการนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ที่ช่วยกันทำให้ภารกิจนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ในกรอบเวลาที่กำหนดไว้

05 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแพรกษาใหม่ของบริษัท R-EEP เปิดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว หลังปิดซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักรนาน 1 เดือน

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF แพรกษาใหม่ ของ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด (R-EEP) ได้ฤกษ์เปิดเตาเผาเชื้อเพลิงขยะRDF อีกครั้ง หลังจากใช้เวลา 1 เดือนในการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร ทำให้ขณะนี้โรงไฟฟ้า R-EEP มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นได้จนเต็มศักยภาพมากกว่าเดิม โดยการซ่อมบำรุงใหญ่ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและเทคนิดอย่างเต็มที่จากเทลทูพาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ในการนี้ นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้ให้เกียรติมาทำพิธีบวงสรวงให้กับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

24 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริษัท EEP จัดฝึกอบรมทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤตและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (CERT)ให้กับพนักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 พนักงานกลุ่มบริษัท EEP จำนวน 28 คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤตและตอบโต้เหตุฉุกเฉินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (CERT) โดยครูฝึกของบริษัทและได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์เพิ่มเติมในการอบรมจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแพรกษาใหม่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานก่อนการฝึกอบรม ภาคทฤษฎี และอบรมภาคปฏิบัติในหัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการสาธารณภัยและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับนักดับเพลิงและกู้ภัย ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที

17 พฤษภาคม 2565

EEP เปิดบ้านต้อนรับสถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ และชาวบ้านชุมชนปากลัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ชาวบ้านชุมชนบ้านปากลัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการและคณะนักวิจัยจากสถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Zero Waste (ปลอดขยะ) และนายชณัฐ วุฒิวิกัยการ (ก้อง) เจ้าของช่องโซเซียลมีเดีย Konggreengreen สายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการจัดการขยะชุมชน (ครัวเรือน) ของศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร แพรกษาใหม่ ของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ที่ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทาง คือที่บ้านเรือน ซึ่งหากชุมชนเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะช่วยให้กระบวนการกำจัดขยะชุมชนของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกว่าในปัจจุบัน จนสามารถต่อยอดความคิดจากการนำขยะมาใช้ซ้ำ การนำขยะไปแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงระดับการลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง

07 เมษายน 2565

อีอีพี สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดยนายนาวี ฝางคำ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ในภารกิจอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจ.สมุทรปราการเป็นประธานเปิดงาน

01 เมษายน 2565

คณะอบจ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษางานบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ของบริษัท อีอีพี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) และคณะผู้บริหารบริษัทฯให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 คน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนครบวงจร ของบริษัทฯ ณ ที่ตั้ง ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงกระบวนการบริหารจัดการขยะชุมชน ทุกขั้นตอน หลังจากนั้นได้เข้าชมพื้นที่บ่อฝังกลบขยะที่ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานที่ทันสมัย โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะชุมชน และโรงผลิตน้ำยาจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) การเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อนำเป็นกรณีศึกษาสำหรับการบริหารจัดการขยะชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28 มีนาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและผู้บริหารอีอีพี ต้อนรับคณะแขกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ศูนย์บริการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มาตรฐานของประเทศ ใครๆก็อยากมาศึกษาเรียนรู้วิธีการที่เราทำงาน อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งในคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจมาเยี่ยมชมการทำงานของเรา นำทีมต้อนรับโดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะจังหวัดเจ้าบ้าน และต้อนรับโดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

25 มีนาคม 2565

EEP ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่สถาบันพัฒนาบุคลากรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชน การลดการสร้างขยะด้วยหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แก่คณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

24 กุมภาพันธ์ 2565

: บริษัทอีอีพีเปิดบ้านให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร ได้เป็นวิทยากรในกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้ขยะมูลฝอย ตามมาตรการ 3Rs และการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทั้งนี้ในช่วงเช้าวิทยากรจาก EEP ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การลดการใช้ขยะมูลฝอยโดยหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดราคารับซื้อสินค้ารีไซเคิล ประจำปี 2565

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดราคารับซื้อสินค้ารีไซเคิล ประจำปี 2565 สำหรับพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแพรกษาใหม่

08 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามการทำงานและพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามการทำงานและพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ครั้งที่ 1/2565 โดยคุณอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน โดยที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ สืบเนื่องจากที่บริษัท ราชบุรีฯ ได้จัดทำข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : COP) ของโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ บริษัทราชบุรีฯที่ได้ให้ไว้กับสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน (บริษัท) โดยมีภารกิจหลักคือติดตามการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ให้ไว้รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแผนงานของบริษัท

07 มกราคม 2565

ชาวอีอีพีการ์ดไม่เคยตก พนักงานทุกคน Swab test ผ่านฉลุย 100%

ชาวอีอีพีการ์ดไม่เคยตก พอมีข่าวโอไมครอนระบาดแรงขึ้น เราก็ swab test พนักงานทุกระดับ ทุกสำนักงาน ผลยังผ่านฉลุยกันถ้วนทั่วทุกคน

06 มกราคม 2565

กิจกรรมทำบุญใหญ่ประจำปี 2565

สวัสดีครับชาวกลุ่มบริษัท EEP ทุกๆท่าน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้จัดกิจกรรม ทำบุญปีใหม่ประจำปี 2565 เพื่อความเป็น สิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่พนักงานกลุ่มบริษัท EEP ทุกๆท่าน สวัสดีปีใหม่ 2565

22 ธันวาคม 2564

คน EEP Group เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ครบแล้ว

สวัสดีครับ เอาภาพเป็นข่าวมาเล่าเรื่องครับ เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท EEP เรา ได้จัดสวัสดิการดีๆ มา มอบให้พนักงาน ทุกๆท่านครับ นั้นก็คือ !!! โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีการตรวจทั้งหมด 11 รายการ เลยนะครับ

24 พฤศจิกายน 2564

คน EEP Group ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็มทุกคนแล้วจ้า

รายงานข่าวด่วนชวนดีใจจากแผนก PR-CSR มาแล้วจ้า..! เย้ ! 100% ของคน EEP Group ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ครบ 2 เข็มทุกคนแล้วจ้า เย้ ! คอนเฟิร์มความปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยผลตรวจ Swab Test พนักงานที่ site แพรกษาใหม่ จำนวน 484 คน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ระหว่าง เวลา 09.00 น. – 12.00 น ปรากฏว่า พนักงานทุกคนที่เข้ารับการตรวจ มีผลตรวจเป็นลบจ้า .... เย้ ! แปลว่าอะไร...ก็แปลว่า พนักงานที่Siteแพรกษาใหม่ ประกอบด้วย EEP 319 คน SRE 70 คน R-EEP 47 คน ไม่มีใครติดโควิด-19 นะซี้...

15 ตุลาคม 2564

พนักงานกลุ่มบริษัท EEP รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำรถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกแบบเคลื่อนที่หรือรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ซอยขจรวิทย์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัท EEP ก็ได้จัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการภายใน ด้วยอุปกรณ์ตรวจ ATK (Antigen Test Kits) เป็นประจำทุกสัปดาห์ต่อเนื่องมาโดยตลอด

08 ตุลาคม 2564

บ่อขยะอีอีพีทดลองนำเทคนิคควบคุมกลิ่นแบบเติมอากาศมาใช้ในการฝังกลบ

ศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร บริษัทอีอีพี สำนักงานแพรกษาใหม่ เร่งหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมกลิ่นจากบ่อฝังกลบขยะได้มากยิ่งขึ้น วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. จะรื้อส่วนหนึ่งของลานเทขยะเพื่อทดลองใช้เทคนิคการควบคุมกลิ่นแบบกึ่งเติมอากาศ (Semi Aerobic Landfill) ซึ่งตามช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีกลิ่นขยะที่เกิดจากการรื้อลานเทขยะฟุ้งกระจายสู่ชุมชน บริษัทฯ ส่งหนังสือแจ้งเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมกับแจ้งต่อชุมชนให้ทราบโดยทั่วกัน

17 กันยายน 2564

พนักงานอีอีพีกรุ๊ปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 พร้อมเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ประกอบด้วย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด และ บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด จัดให้พนักงานทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 จากการจัดสรรของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอีอีพียังมีมาตรการ Bubble and Seal เป็นแนวทางให้พนักงานใช้ปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันโรคภายในพื้นที่ทำการของบริษัท อีกทั้งยังเข้มงวดให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง (Social Distancing) และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดวางไว้ตามจุดต่างๆทั่วพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถล้างมือได้ทุกครั้งที่มีการสัมผัส

30 มิถุนายน 2564

EEP ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นำพนักงานทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อเร็วๆนี้

กลุ่มบริษัท EEP ประกอบด้วย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด และบริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด นำพนักงานทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ที่รัฐบาลจัดหาให้เป็นเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงเข้มงวดให้พนักงานปฏิบัติตนตามข้อแนะนำ ควบคุมการแพร่ระบาดด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง (Social Distancing) และล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่และแอลกอฮอล์ ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีพนักงานของบริษัทฯติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่รายเดียว

25 พฤษภาคม 2564

กลุ่มบริษัท EEP ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas ให้แก่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) คณะผู้บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทในเครือ นำโดย นายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas อบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ

05 พฤษภาคม 2564

มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปลอดภัยในที่ทำงาน

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 กำลังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่จำนวนผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในสถานที่ทำงานที่มีพนักงานติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (ไวรัสโควิด-19) ในสถานที่ทำงานจึงเน้นการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดการนำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่

28 เมษายน 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพีมอบชุดอาหารแห้งและน้ำดื่มให้แก่พนักงานที่พักอาศัยในบ้านพักพนักงาน ขอความร่วมมืองดเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของไวรัสโควิด-19 ทั้งในเขตจังหวัดสมุทรปราการและพื้นอื่นๆ ของประเทศไทย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร สำนักงานแพรกษาใหม่ ได้ขอความร่วมมือพนักงานที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักพนักงานงดเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ของบริษัทระหว่างเวลา 20.00 น.-04.00 น. (สองทุ่ม-ตีสี่) ของวันศุกร์ที่ 23 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และงดกิจกรรมทุกชนิดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

23 เมษายน 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพีคุมเข้มพื้นที่ทำงานป้องกันโควิด 19

EEP GROUP ตั้งการ์ดสูงรับมือโควิด-19 ลงทุนซื้อเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน อีโคโนวัตต์ OZONE GAS GENERATOR รุ่น OZG GAS 1000 mg สำหรับอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อรา บริเวณพื้นที่ทำงานของพนักงาน และผู้บริหาร ก่อน และ หลังการเข้าใช้พื้นที่ทุกวัน เป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้ออีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการกวดขันให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย รณรงค์ให้เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลล้างมือ

13 เมษายน 2564

13-15 เมษายน วันสงกรานต์

สงกรานต์ปีนี้ เราปรับเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ✅ สรงน้ำพระ สวมหน้ากาก เลี่ยงการแออัด ✅ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง ✅ การเดินทางข้ามจังหวัด ก่อนเดินทาง ตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัด กิจกรรมที่งดจัด ได้แก่ ❌ การรวมกลุ่มสาดน้ำ ❌ งดจัดคอนเสิร์ต ❌ งดจัดปาร์ตี้โฟม ❌ งดประแป้ง อีอีพีกรุ๊ปขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย และอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยน้าา #อีอีพีกรุ๊ป #สงกรานต์64 #สุขไม่เสี่ยง

09 ธันวาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ และทีมงานบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ และทีมงานบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะครู-นักเรียน และทีมงานบริษัทยูนิคฯ เข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการบริหารจัดการขยะชุมชน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ซึ่งนายถิรฉัตร ฟูเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้และพาคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้น้องๆ นักเรียนยังได้ส่งมอบถุงพลาสติกที่รวบรวมสำหรับโครงการ "ถุงแลกทุน" ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง RDF ส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้เดินทางดูแปลงทดลองปลูกผักสวนครัว-บ่อเลี้ยงปลา โรงคัดแยกขยะชุมชน และโรงผลิตน้ำยา EM ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

08 ธันวาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับคณะชมรมผู้ตรวจสอบพลังงาน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนายถิรฉัตร ฟูเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากชมรมผู้ตรวจสอบพลังงาน ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

10 ธันวาคม 2563

10 ธันวาคม

เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

04 ธันวาคม 2563

วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคม บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมห่วงใยสิ่งแวดล้อม ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ EEP ร่วมห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

03 ธันวาคม 2563

“อีอีพีกรุ๊ป” จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับทีมดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 แก่พนักงานประจำศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 มีนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ).จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด และยังเป็นการป้องกันความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ

28 พฤศจิกายน 2563

ค่านิยม EEP (EEP Core Value)

มาร่วมกันสร้างค่านิยม EEP ไปด้วยกัน เพื่อปลุกพลังอันยิ่งใหญ่ให้ EEP SUCCESS Together EEP Group SUCCESS Together

12 ตุลาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะอาจารย์และนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พร้อมกับเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจุดต่างๆ ภายในศูนย์ฯแพรกษาใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวและบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพน้ำและดินภายในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อฝังกลบ ทำให้การศึกษาดูงานครั้งนี้คณะอาจารย์และนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรและนำขยะชุมชนไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขยะเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

23 กันยายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่พนักงานและประชาชน

นายอบินาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ส่งต่อความห่วงใยให้กับพนักงานโดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ และวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่ อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ (UM Tower) กรุงเทพฯ โดยมีการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปของแพทย์ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจวัดสายตา สั้น เอียง ยาว บอดสี และอื่นๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพแก่พนักงานในองค์กรและถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทฯมอบให้พนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์ฯแพรกษาใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ

27 สิงหาคม 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เปิดบ้านให้ความรู้การจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในพื้นที่ต. บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ผู้นำในด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ หลัก 3Rs และการบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะแก่หน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

02 กันยายน 2563

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแพรกษาใหม่

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

26 มิถุนายน 2563

เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ✏️ขยะพลาสติกที่รับบริจาค อาทิ ขวดพลาสติกใส ถุงพลาสติก ถุงก๊อบแก๊บ หรือขยะพลาสติกที่ไม่มีPVC ✏️เริ่ม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

08 พฤษภาคม 2563

เพิ่มมาตรการลดฝุ่น ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมา วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนรอบวิ่งของรถขยะก็มีความถี่มากขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้มีฝุ่นละอองจากถนนฟุ้งกระจาย

20 พฤษภาคม 2563

ควันจากไอน้ำ ปลอดภัยต่อชุมชน

ไอน้ำและควันที่ปล่อยจากปล่องโรงไฟฟ้า มักสร้างความกังวลแก่ผู้พบเห็น ดังนั้น อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส (EEP) จึงมาไขความกังวลแก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร

29 พฤษภาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี