23 กันยายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่พนักงานและประชาชน

นายอบินาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ส่งต่อความห่วงใยให้กับพนักงานโดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ และวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่ อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ (UM Tower) กรุงเทพฯ โดยมีการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปของแพทย์ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจวัดสายตา สั้น เอียง ยาว บอดสี และอื่นๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพแก่พนักงานในองค์กรและถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทฯมอบให้พนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์ฯแพรกษาใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ