12 ตุลาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะอาจารย์และนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พร้อมกับเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจุดต่างๆ ภายในศูนย์ฯแพรกษาใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวและบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพน้ำและดินภายในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อฝังกลบ ทำให้การศึกษาดูงานครั้งนี้คณะอาจารย์และนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรและนำขยะชุมชนไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขยะเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน