03 ธันวาคม 2563

“อีอีพีกรุ๊ป” จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับทีมดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 แก่พนักงานประจำศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 มีนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ).จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด และยังเป็นการป้องกันความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ