20 พฤษภาคม 2563

ควันจากไอน้ำ ปลอดภัยต่อชุมชน

ไอน้ำและควันที่ปล่อยจากปล่องโรงไฟฟ้า มักสร้างความกังวลแก่ผู้พบเห็น ดังนั้น อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส (EEP) จึงมาไขความกังวลแก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร

ควันที่เห็นจากโรงไฟฟ้ามี 2 ลักษณะคือ ควันไอน้ำ และควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ควันสีขาวที่ปล่อยออกมาจากปล่องของโรงไฟฟ้าคือ ควันไอน้ำ เกิดจากการระเหยของน้ำในระบบระบายความร้อนของหอหล่อเย็น (Cooling Tower) มองไกลๆ คล้ายควันสีขาว ควันไอน้ำนี้ อาจเห็นได้ชัดช่วงเช้า พลบค่ำ และหลังฝนตก หรือในฤดูหนาว เนื่องจากไอน้ำลอยกระทบความเย็นของอากาศ หากมีปริมาณมาก จะมองคล้ายควันสีขาวทึบพวยพุ่งออกมา หากในเวลากลางวันที่มีอากาศแห้ง จะแทบมองไม่เห็นควันออกจากโรงไฟฟ้าเลย (แหล่งข้อมูล: Balance Energy https://bit.ly/2MGgBHV )

ส่วนควันที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทางโรงไฟฟ้า R-EEP ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า ควันที่ออกมาจากปล่องผ่านการควบคุมให้ได้มาตรฐานคุณภาพก่อนที่จะปล่อยออกมาทางปล่องโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ายังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 2 ลักษณะไปพร้อมๆ กัน คือ การตรวจวัดจากปล่อง (Continuous Emission Monitoring At Stack) และการตรวจวัดพื้นที่โดยรอบบริเวณ (Ambient Air Quality Monitoring) จะมีลักษณะเป็น Real Time เชื่อมต่อโดยตรงกับกรมควบคุมมลพิษ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงไฟฟ้าดังนั้น มั่นใจได้ว่าคุณภาพอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าจะปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม