09 ธันวาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ และทีมงานบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับครู-นักเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ และทีมงานบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะครู-นักเรียน และทีมงานบริษัทยูนิคฯ เข้ารับฟังการบรรยายกระบวนการบริหารจัดการขยะชุมชน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ซึ่งนายถิรฉัตร ฟูเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จี้ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้และพาคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี้น้องๆ นักเรียนยังได้ส่งมอบถุงพลาสติกที่รวบรวมสำหรับโครงการ "ถุงแลกทุน" ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิง RDF ส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้เดินทางดูแปลงทดลองปลูกผักสวนครัว-บ่อเลี้ยงปลา โรงคัดแยกขยะชุมชน และโรงผลิตน้ำยา EM ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป