13 เมษายน 2564

13-15 เมษายน วันสงกรานต์

สงกรานต์ปีนี้ เราปรับเปลี่ยนวิถีใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ✅ สรงน้ำพระ สวมหน้ากาก เลี่ยงการแออัด ✅ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง ✅ การเดินทางข้ามจังหวัด ก่อนเดินทาง ตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัด กิจกรรมที่งดจัด ได้แก่ ❌ การรวมกลุ่มสาดน้ำ ❌ งดจัดคอนเสิร์ต ❌ งดจัดปาร์ตี้โฟม ❌ งดประแป้ง อีอีพีกรุ๊ปขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย และอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยน้าา #อีอีพีกรุ๊ป #สงกรานต์64 #สุขไม่เสี่ยง