28 เมษายน 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพีมอบชุดอาหารแห้งและน้ำดื่มให้แก่พนักงานที่พักอาศัยในบ้านพักพนักงาน ขอความร่วมมืองดเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของไวรัสโควิด-19 ทั้งในเขตจังหวัดสมุทรปราการและพื้นอื่นๆ ของประเทศไทย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร สำนักงานแพรกษาใหม่ ได้ขอความร่วมมือพนักงานที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักพนักงานงดเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ของบริษัทระหว่างเวลา 20.00 น.-04.00 น. (สองทุ่ม-ตีสี่) ของวันศุกร์ที่ 23 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และงดกิจกรรมทุกชนิดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ด้วยความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอีอีพี ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดชุดข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อใช้บริโภคในครอบครัวระหว่างการจำกัดพื้นที่

อีกหนึ่งในสวัสดิการดีๆ เพื่อพี่น้องชาวกลุ่มบริษัทอีอีพีในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน