25 พฤษภาคม 2564

กลุ่มบริษัท EEP ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas ให้แก่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) คณะผู้บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทในเครือ นำโดย นายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas อบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ

โดย “เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Ozone Gas)” เป็นเครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อราในอากาศที่อยู่ในพื้นที่ปิด ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคราชการ

#กลุ่มบริษัทEEP #ส่งมอบเครื่องโอโซนก๊าซ #ตั้งการ์ดสู้โควิด19 #สนับสนุนภาคราชการ