26 มิถุนายน 2563

เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ✏️ขยะพลาสติกที่รับบริจาค อาทิ ขวดพลาสติกใส ถุงพลาสติก ถุงก๊อบแก๊บ หรือขยะพลาสติกที่ไม่มีPVC ✏️เริ่ม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

✏️จุดรับบริจาค - ที่ทำการเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ บริเวณโดมสนามกีฬา - กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ บริเวณโดมด้านหน้าอาคาร - ที่ทำการเทศบาลตำบลแพรกษา - บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (แพรกษาใหม่)

หรือ ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ แผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เลขที่ 168/1 หมู่ 5 ซ.มังกร-นาคดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ☎️สอบถามโทร 02-755-3098 ต่อ200 , 061-656-2489