08 ตุลาคม 2564

บ่อขยะอีอีพีทดลองนำเทคนิคควบคุมกลิ่นแบบเติมอากาศมาใช้ในการฝังกลบ

ศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร บริษัทอีอีพี สำนักงานแพรกษาใหม่ เร่งหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมกลิ่นจากบ่อฝังกลบขยะได้มากยิ่งขึ้น วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. จะรื้อส่วนหนึ่งของลานเทขยะเพื่อทดลองใช้เทคนิคการควบคุมกลิ่นแบบกึ่งเติมอากาศ (Semi Aerobic Landfill) ซึ่งตามช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีกลิ่นขยะที่เกิดจากการรื้อลานเทขยะฟุ้งกระจายสู่ชุมชน บริษัทฯ ส่งหนังสือแจ้งเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมกับแจ้งต่อชุมชนให้ทราบโดยทั่วกัน