11 ตุลาคม 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพีนำพนักงานกัมพูชาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรก ที่อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่