15 ตุลาคม 2564

พนักงานกลุ่มบริษัท EEP รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำรถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกแบบเคลื่อนที่หรือรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ซอยขจรวิทย์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัท EEP ก็ได้จัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการภายใน ด้วยอุปกรณ์ตรวจ ATK (Antigen Test Kits) เป็นประจำทุกสัปดาห์ต่อเนื่องมาโดยตลอด