06 มกราคม 2565

กิจกรรมทำบุญใหญ่ประจำปี 2565

สวัสดีครับชาวกลุ่มบริษัท EEP ทุกๆท่าน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้จัดกิจกรรม ทำบุญปีใหม่ประจำปี 2565 เพื่อความเป็น สิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่พนักงานกลุ่มบริษัท EEP ทุกๆท่าน สวัสดีปีใหม่ 2565