02 กันยายน 2563

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแพรกษาใหม่

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 โดยเยี่ยมชมพื้นที่ฝังกลบขยะชุมชน โรงผลิตน้ำยา EM โรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF

โดยมีนายอบินาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ให้การต้อนรับ