24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดราคารับซื้อสินค้ารีไซเคิล ประจำปี 2565

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดราคารับซื้อสินค้ารีไซเคิล ประจำปี 2565 สำหรับพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแพรกษาใหม่

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คุณขวัญใจ กุลเกตุ โทร 02-755-3098 ต่อ 181 หรือที่ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแพรกษาใหม่ ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/108232118356620/posts/135010229012142