25 มีนาคม 2565

EEP ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่สถาบันพัฒนาบุคลากรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชน การลดการสร้างขยะด้วยหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แก่คณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ