28 มีนาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและผู้บริหารอีอีพี ต้อนรับคณะแขกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ศูนย์บริการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มาตรฐานของประเทศ ใครๆก็อยากมาศึกษาเรียนรู้วิธีการที่เราทำงาน อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งในคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจมาเยี่ยมชมการทำงานของเรา นำทีมต้อนรับโดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะจังหวัดเจ้าบ้าน และต้อนรับโดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565