01 เมษายน 2565

คณะอบจ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษางานบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ของบริษัท อีอีพี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) และคณะผู้บริหารบริษัทฯให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 คน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนครบวงจร ของบริษัทฯ ณ ที่ตั้ง ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงกระบวนการบริหารจัดการขยะชุมชน ทุกขั้นตอน หลังจากนั้นได้เข้าชมพื้นที่บ่อฝังกลบขยะที่ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานที่ทันสมัย โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะชุมชน และโรงผลิตน้ำยาจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) การเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อนำเป็นกรณีศึกษาสำหรับการบริหารจัดการขยะชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา