07 เมษายน 2565

อีอีพี สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดยนายนาวี ฝางคำ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ในภารกิจอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจ.สมุทรปราการเป็นประธานเปิดงาน