17 พฤษภาคม 2565

EEP เปิดบ้านต้อนรับสถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ และชาวบ้านชุมชนปากลัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ชาวบ้านชุมชนบ้านปากลัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการและคณะนักวิจัยจากสถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Zero Waste (ปลอดขยะ) และนายชณัฐ วุฒิวิกัยการ (ก้อง) เจ้าของช่องโซเซียลมีเดีย Konggreengreen สายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการจัดการขยะชุมชน (ครัวเรือน) ของศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร แพรกษาใหม่ ของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ที่ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทาง คือที่บ้านเรือน ซึ่งหากชุมชนเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว จะช่วยให้กระบวนการกำจัดขยะชุมชนของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกว่าในปัจจุบัน จนสามารถต่อยอดความคิดจากการนำขยะมาใช้ซ้ำ การนำขยะไปแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงระดับการลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง