27 สิงหาคม 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เปิดบ้านให้ความรู้การจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในพื้นที่ต. บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ผู้นำในด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ หลัก 3Rs และการบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะแก่หน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ในพื้นที่ตำบลบางปลา และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 80 คน เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจกรรมในช่วงเช้าน้องๆ นักเรียนได้รับการต้อนรับจากพี่ๆ พนักงาน EEP อย่างอบอุ่น นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , หลัก 3Rs และกิจกรรมสันทนาการด้านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งน้องๆทุกคนให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างสนุกสนาน ในช่วงรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของศูนย์ฯแพรกษาใหม่นั้น น้องๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติภายในโครงการ ได้แก่ บ่อเลี้ยงปลาที่นำน้ำชะขยะมาบำบัดจนเป็นน้ำดี ต้นมะพร้าวที่ปลูกโดยใช้ดินจากขยะอินทรีย์ และเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ น้องๆยังมีส่วนร่วมในการนำเศษอาหารที่เหลือมาทิ้งในถังหมักเศษอาหาร เพื่อไปใช้ประโยชน์เป็นสารอาหารให้ดินต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างวินัยและเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างหนึ่งในการจัดการขยะนี้

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย พี่ๆ พนักงาน EEP ได้พาน้องๆ เยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะในจุดต่างๆ ได้แก่ โรงงานคัดแยกขยะจนถึงโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการขยะของบริษัทฯ ซึ่งน้องๆให้ความสนใจในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแพรกษาใหม่ในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว น้องๆยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งนำความรู้และหลักปฏิบัติที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป