08 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าบริษัท R-EEP เริ่มขนานไฟ ( ส่งกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตเข้าเชื่อมต่อแบบคู่ขนาน) เข้าระบบของการไฟฟ้านครหลวงแล้ว

เมื่อเวลา 08.50 น. วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565 นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด (R-EEP) ได้เปิดสวิทช์ขนานไฟ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าจากหน่วยผลิตของบริษัท เข้าเชื่อมต่อแบบคู่ขนานกับระบบของการไฟฟ้านครหลวงเป็นที่เรียบร้อยและราบรื่น หลังจากได้หยุดเดินเครื่องจักรไปประมาณ 1 เดือน เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งทำให้สามารถผลิตกระแสไฟ ที่ระดับ 8 เมกกะวัตต์ภายในเวลา 55 นาทีหลังการขนานไฟดังกล่าว ในการนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ที่ช่วยกันทำให้ภารกิจนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ในกรอบเวลาที่กำหนดไว้