18 กรกฎาคม 2565

กลุ่มบริษัท อีอีพี ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO45001:2018 จาก Bureau Veritas แล้ว

นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) ประกาศความสำเร็จที่สำคัญของการดำเนินกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรของกลุ่มบริษัทอีอีพี (EEP Group) ว่าตนได้รับรายงานจาก Bureau Veritas เรื่อง การยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สมุทรปราการ รีนิวเอเบิ้ล เอเนอร์จี้ จำกัด บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์ พลัส จำกัด และบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด ว่าได้ผ่านการตรวจสอบและสามารถให้การรับรองว่าบริษัทมีมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ Bureau Veritas กำลังดำเนินการจัดส่งประกาศเกียรติบัตรมายังกลุ่มบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EEP Group กล่าวด้วยว่า การได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001:2018 ในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งยืนยันว่ากลุ่มบริษัทอีอีพี เป็นมืออาชีพในการดำเนินกิจการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ดำเนินกิจการทุกประเภทโดยยึดหลักการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเป็นมิตร ใส่ใจต่อปัญหาด้านสุขาภิบาลและด้านความปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน