21 สิงหาคม 2565

EEP ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ตัวแทนบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางด้วยหลักการ 3Rs การบริหารจัดการขยะชุมชนที่ปลายทาง และการทำถังขยะเปียกรักษ์โลกหรือ Green Cone ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่และผู้แทนจากภาคประชาชน จำนวน 90 คน โดยกิจกรรมอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทปราการ