01 กันยายน 2565

EEP ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ 1 กันยายน 2565 นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ ต้อนรับนายศราวุธ กล้วยจำนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะชุมชน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ โดยนายอบีนาช มาจี้ ได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการขยะชุมชนในรูปแบบ Virtual Tour หรือการนำทัวร์ในระบบเสมือนจริงควบคู่กับการบรรยาย