09 กันยายน 2565

พนักงาน EEP ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการส่งเสิรมลดเสี่ยงโรค NCDs ในสถานประกอบการ จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน EEP ทั้ง 6 คน ที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจากได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมลดเสี่ยงโรค NCDs ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพนักงาน EEP กลุ่มนี้ เป็นผู้ที่สามารถลดน้ำหนักตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ พิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 ออฟฟิศ EEP ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน แพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา